Koncept


Bakgrund
Ciceron Motorsport startades hösten 2004. Målet var att skapa förutsättningar för att kunna tävla inom långdistansracing i Sverige. Idén kom ursprungligen från Joakim Kvist och Tobias Englund och kallades därför JT (Joakim & Tobias) Racing de första två åren. Målet var att köra hela säsongen i ERF (Endurance Racing for Fun) och att bygga ett team som kan växa inför hårdare konkurrens och större utmaningar. Målet uppnåddes 2005 då vi deltog i 5 tävlingar och kom i mål i alla utom debuten. 2007 så bytte vi namn till Ciceron Motorsport och bytte ut en del av personalen. Inför 2008 siktar vi på pallplatser samt en top fem placering totalt i ERCup.

Om teamet
Ett team som kan hantera både den tekniska biten samt marknadsföringen av teamet är vad vi strävar efter. Via kontakter har vi satt ihop en personalgrupp med de olika kompetenser som krävs. Vi har i dagsläget skapat ett bra team som fungerar lika bra på banan som utanför. Arbetsfördelningen bygger på hur mycket tid och arbete som respektive medlem har förbundit sig att utföra inom sitt område. Medlemmarna innefattar studenter, ingenjörer, it-tekniker, journalister, marknadsförare, barnpedagoger, säljare och lastbilchaufförer.

Bilen
Bilen vi tävlar med är en Volvo S40 2,0. Den byggdes ursprungligen i Schweiz för att användas i Tyskland enligt Superproduction-reglementet. Den har justerbara dämpare runtom samt justerbara krängningshämmare och cambervinklar. Säkerhetstank och snabbtankningsutrustning från ATL samt certifierad Fia-godkänd störtbur håller föraren säker. En femväxlad dogringlåda från Tractive i Borlänge har införskaffats. Vi använder oss av en Pectel T6 motorstyrenhet och ett Jenvey fyrportsinsugssystem samt JTCC kamaxlar. Detta ger oss en motor med 214 hp och ett fint vridmoment vilket gör bilen lättkörd.

Sponsring
Motorsport kräver sin budget och för att få detta fungera strävar vi efter att samarbeta med flera olika företag. Detta innefattar både att vi blir sponsrade med produkter och att vi i vissa fall samarbetar med rent ekonomiska sponsorer. Vad ett företag som vi jobbar med får ut av sitt engagemang varierar. Vår ambition är alltid att vara tillmötesgående och anpassa oss till det aktuella företagets önskemål. Grundläggande i våra sponsorsamarbeten är dock exponering genom vår hemsida samt på bilen vid tävlingstillfälle. I dagsläget har vi ca 100 unika besökare per dag på hemsidan.

Den ekonomiska fördelen med att sponsra motorsport är svår att kalkylera, men vad vi kan säga är att motorsporten överlag är en sport på uppgång, såväl medialt som publikt. En självklar anledning är det intresse och den nyfikenhet som uppstår i samband med att ett företags namn associeras med motorsport. Både kunder och medarbetare uppfattar detta som något både roligt och intressant ur flera synvinklar.

Verkar detta intressant för dig eller ditt företag? Kontakta oss så kan vi tillsammans skräddarsy ett sätt att hjälpas åt!

kontakt at ciceronmotorsport.se
Copyright 2008 Ciceron Motorsport