Bilen

Volvo S40 Superproduction

Klicka på de markerade fälten på bilen för ytterligare information.HjulupphängningarDäckBränslesystemCockpitDrivlinaKarosseriKarosseriKarosseri
Karosseriet på en touringbil fyller flera funktioner. Reglerna är utformade så att bilen skall vara så lik en standardbil som möjligt. Därtill läggs breddning av skärmar och montering av spoilers, vingar och andra aerodynamiska anordningar. Balansen i bilen är mycket bra och därför har vi valt att endast använda original kjolpaket och bakvinge från Volvo.

Materialvalet är fritt i huv, baklucka, framskärmar och högerdörrar. För att spara vikt kan man till dessa välja annat material.

Enligt reglementet i ERC så får alla rutor bytas mot plastrutor. 5 mm tjocklek i vindrutan och 3 mm tjocklek i sido- och bakruta. Vi har valt att behålla vindrutan i original. Nere till höger syns den externa huvudströmbrytaren eller "kill switch" som den också kallas. Torkarbladet är lagt rakt uppåt för att minimera luftmotståndet.

Enligt säkerhetsreglementet så måste huv och baklucka låsas med två extra lås för att undvika att dessa öppnas oavsiktligt under tävling.

Under tävling måste bilen repareras ibland. För att detta skall ske smidigt och inte ta allt för lång tid så finns det luftlyftar monterade. Dessa hissar bilen snabbt och smidigt när de kopplas upp mot tryckluften.
Copyright 2008 Ciceron Motorsport